EVOLUSIE..WAT IS DIT?

R 35.00

1 in stock

Category: SKU: 0000000006674

Description

Hanan Viljoen

Lees reeks by Evolusie – wat is dit en kan ek dit glo?

Darwin se ‘fossiele’

Daar was nog ‘n ander probleem wat vir Darwin in sy teorie van ‘spontane ontwikkeling’ gesink het, naamlik sy fossiele-storie. Fossiele speel ‘n baie belangrike rol in die hele saak van Evolusie. Ons met daarom eers daarby stilstaan.

Kom ons begin by die vraag oor wat ‘n fossiel nou regtig is.
‘n Fossiel is ‘n versteende liggaam van byvoorbeel ‘n dier, ‘n insek of ‘n vis wat skielik onder modder begrawe was. As gevolg van die modderomhulsel en die gevolgelike gebrek aan suurstof, ontbind en vergaan die liggaam nie soos gewoonlik binne ‘n kort tydjie nie. Dit versteen of fossileer. Verstening vind dus plaas wanneer die modder waarmee die dier bedek is, hard word. Op hierdie manier bly die versteende liggaam van die dier dan bewaar en “gekis” in sy oorspronklike vorm. Juis hierdie versteende diere of fossiele waarvan daar talle voorbeelde oor die aarde gevind is, bewys vir ons dat diere sedert die vroegste tye nie “ge-evolueer” het nie. Hulle het steeds dieselfde diere gebly as wat hulle van die begin af was en vandag nog is.

Daar het nie ontwikkeling na ander soorte plaasgevind nie. Moenie mislei word deur die tekening van evolusie-kunstenaars met hulle “aap-tot-mens-voorstellings” nie. Herhaaldelik was hierdie sogenaamde ontdekkings van “die vermiste skakels” of oorgangsfossiele tussen aap en mens, as doelbewuste bedrog ontmasker. In talle boeke word hierdie bedrogpogings in besonderhede beskryf. Ek gaan dit nie weer hier herhaal nie. Museums mislei mense ook dikwels deur mensfossiele so aapagtig as moontlik voor te stel en aapfossiele so mensagtig as moontlik.

Noag se vloed

Om die saak van fossiele reg te verstaan, is dit noodsaaklik dat ons eers moet ingaan op die groot vloed wat God in die tyd van Noag laat gebeur het. Dit word ook genoem die ‘sondvloed’.

Ons lees die volgende in Genesis 6 verse 5 en 6:

“Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart.”

Uit die bostaande verse sien ons, dat ná die sondeval wat beskrywe word in Genesis 3, die mensdom in uiterste sonde begin lewe het. God het besluit om hierdie sonde te oordeel en uit te roei. Dit sou Hy doen deur alle mense, met die uitsondering van Noag en sy gesin, deur water uit te wis. God het hierdie oordeel voltrek omdat Hy die Heilige en Regverdige God is wat sonde en rebellie haat en omdat die mense van destyds nie na die prediking van Noag wou luister nie. Die hele verhaal is in Genesis 6, 7 en 8 beskrywe.

‘n Belangrike vraag is wat die vloed van Noag met die ontstaan van miljoene fossiele te doene het.

Ons lees in Genesis 7 dat nadat dit veertig volle dae gereën het, die water nog vir ‘n tydperk van 150 dae bo-oor die aarde was. Die grond moes gevolglik so deurweek en versag gewees het dat dit waarskynlik alles modder geword het. Só kon die talle fossielbegraafplase wat vandag op die aarde is, ontstaan het. Diere is eenvouding onder modder en water begrawe. Ek onthou dat in Zimbabwe waar ek grootgeword het, die grond na net drie weke se aanhoudende reën so sag geword het dat motors en trekkers tot op hulle aste in die modder vasgeval het.

In Genesis 7:11 lees ons ook dat God “die fonteine van die groot waters oopgebreek het.” Dit beteken waarskynlik dat Hy die onderaardse waterbronne laat oopgaan het. Dit moes tot gevolg gehad het dat gronddeeltjies só met die water vermeng was dat daar geweldig baie modderafsaksel was toe die vloed uiteindelik verby was. Vandag weet ons dat ongeveer 90% van die bokors van die aarde bestaan uit rotsformasies wat versteen het uit modderafsaksel.

Volgens die wetenskap van die geologie is daar ook sterk getuienis dat die vloed en wat daarmee saam gebeur het, groot veranderings in die aarde se oppervlakte tot gevolg gehad het. Daar word byvoorbeeld geglo dat daar vóór die vloed net een groot kontinent was. Die res was see. Met die vloed, so word beweer, het die huidige kontinente van mekaar af wegbeweeg. Daar word selfs gepraat van ‘n herstrukturering van die aarde se oppervlakte.

Hierdie ‘herstrukturering’ kan ons ook sien in die verskillende aardlae wat ‘n mens soms langs berghange en by groot paduitgrawings sien. In die wetenskap van die geologie praat hulle van hierdie aardlae as ‘die geologiese kolom’. Lees gerus meer hieroor in die boek van dr John Morris ‘The Geology Book’.

Om saam te vat kan ons sê dat die verhaal van Noag en die sondvloed wat ons in die Bybel lees, ooreenstem met die fossielgetuienis en die studie van die aardkors.

Wat sê die hele verhaal van Noag en die groot vloed dus vir ons? Dit sê, dat as ons Noag se verhaal kan glo omdat fossielbegraafplase en die geologie van die aarde dit bevestig, ons ook die verhaal van die Goddelike skepping wat in Genesis 1 en 2 beskryf word kan glo. Ons dien ‘n God, so staan dit geskrywe in Lukas 1 vers 37, by Wie geen ding onmoontlik is nie. Hy kon deur ‘n blote magswoord te spreek alles wat Hy wou, tot stand bring.

Seeskulpe bo in die berge!?… vervolg

Additional information

Weight 0.07 kg
Item Code

6674

Publisher

GOODS

Supplier

SHAMMAH BOOKS

Cover

Booklet

Original Category

APOL SCIENCE CREATION & EVOL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EVOLUSIE..WAT IS DIT?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment